Dane firmy


Przedsiębiorstwo PASTUSZKO sp. z o.o.
Tuchom, ul Długa 58,
80-209 Chwaszczyno
NIP 841-15-79-454
REGON: 771512728

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000061420
REGON: 771512728
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN, wpłacony w całości
Rachunek bankowy: PKO BP 41 1440 1013 0000 0000 0305 7143