Łączniki pomocnicze PS-3

Łączniki pomocnicze PS-3 przeznaczone są do pracy w obwodach pomocniczych łączników średniego napięcia, gdzie zachodzi potrzeba precyzyjnego odwzorowania położenia styków aparatu w położeniach skrajnych i pośrednich. W oparciu o rozwiązania sprawdzone w eksploatacji łączników pomocniczych PS-0/1 powstał ekonomiczny łącznik, dedykowany szczególnie do napędów ręcznych.

Standardowo oferujemy łączniki pomocnicze PS-3 posiadające 3,4,6,8,10,12 lub 16 styków.

Możliwa jest każda kombinacja styków NO i NZ, na życzenie zamawiającego dowolny styk moze być stykiem migowym.

Użytkownik może w prosty sposób samodzielnie zmienić program oraz wyprzedzenie / opóźnienie każdego styku.

Szczegółowe informacje znajdują się w karcie katalogowej.