Łączniki pomocnicze PS-0/1

Łączniki pomocnicze typu PS-0/1 są przeznaczone do pracy w obwodach pomocniczych łączników wysokiego napięcia. Służą do odwzorowania położenia styków aparatów w położeniach skrajnych i pośrednich. Pewnie przewodzą sygnały dla systemów zdalnego sterowania i nadzoru.

Jednocześnie dzięki dużej zdolności łączeniowej mają zdolność przerywania prądu cewek wybijakowych wyłączników i prądu cewek elektrozaworów.
Mogą być stosowane w rozdzielniach zamkniętych i w szczelnych obudowach napowietrznych.
Przystosowane są do pracy w przemysłowej atmosferze otoczenia.
Na życzenie klienta dostarczamy łączniki PS-0/1 w obudowach poliwęglanowych, umożliwiających eksploatację w trudnych warunkach wnętrzowych .
Standardowo oferujemy łączniki pomocnicze posiadające 3,4,6,8,10,12 lub 16 styków.
Możliwa jest każda kombinacja styków NO i NZ, na życzenie zamawiającego dowolny styk może być stykiem migowym.
Użytkownik może w prosty sposób samodzielnie zmienić program oraz wyprzedzenie / opóźnienie każdego styku.
Szczegółowe informacje znajdują się w karcie katalogowej.